• slide 1
  • Slide 2

Nieuw trilsysteem voor bestuiving

Voor de bestuiving in de glastuinbouw, en voor de tomatenteelt in het bijzonder worden veelal hommels ingezet. Deze vorm van bestuiving werkt heel natuurlijk, eenvoudig en levert erg goede resultaten op. Helaas kunnen niet overal hommels voor de bestuiving worden ingezet.

Voor zaadselectie bedrijven is het gebruik van de hommels niet altijd mogelijk. Vanwege de kleine arealen en de diversiteit van gewassen in de kassen is de kans op kruisbestuiving erg groot. De bestuiving dient dan met zogenaamde trilstokken verricht te worden. Dit proces is erg arbeidsintensief.

Ook in Australië wordt de bestuiving nog met de hand gedaan, aangezien het gebruik van hommels hier niet is toegestaan. De hommel is namelijk niet van nature aanwezig in deze delen van de wereld en de strenge veiligheidseisen met betrekking tot ziektes en plagen houden het importeren van de hommel tegen.

Metazet / FormFlex heeft nu een oplossing voor dit arbeidsintensieve handmatige bestuiven. Het nieuwe trilsysteem van Metazet / FormFlex laat de gewasdraden automatisch trillen met behulp van een kleine motor en een door de kas gespannen trildraad. Dit nieuwe systeem vergt slechts een kleine investering en levert direct een grote arbeidsbesparing op. Een proefopstelling, geïnstalleerd bij de firma Schenkeveld in Den Hoorn is uitvoerig getest en werkt naar volle tevredenheid.

Ook is het eerste systeem inmiddels geleverd en geïnstalleerd via KUBO Greenhouses aan d’Vine Ripe, een Australische tomatenkwekerij.