• slide 1
  • Slide 2

Nieuw teeltsysteem voor zachtfruit.

Vorig jaar klopte Wim Meyers van Meyers Soft Fruit aan bij Metazet / FormFlex om gezamenlijk een teeltsysteem te bedenken voor het telen van rode bessen, zwarte bramen en frambozen. Het knelpunt bleek de verschillende onderlinge afstand van de goten. Er wordt namelijk geteeld op h.o.h. 1,60 voor de rode bessen en de bramen en h.o.h. 2 meter voor de frambozen. Ook het gewicht van ca. 30 kg per strekkende meter is een bovengemiddelde belasting. Het meest voor de hand liggend zou een hangend systeem zijn met tussen de ophangpunten een zogenoemde tussenophanging. Deze wordt in de aardbeienteelt wel vaker toegepast. Maar het verhangen van de goten bij de teeltwissel zou te veel arbeid vergen.

Het allerbelangrijkste punt voor Wim was dat de kas zo kort als mogelijk leeg mocht blijven. Daarom is er uiteindelijk gekozen voor een verschuifbaar systeem op lange liggers. Dit betekent dat het laag bij de grond staande teeltsysteem op verstelbare ondersteuningen is geplaatst. Deze kunnen vervolgens verschoven worden over de lange liggers. Om het hoge gewicht voldoende te ondervangen, wordt de goot elke 2,5 meter ondersteund. Pasgaten markeren de verschillende onderlinge h.o.h. maten, zodat bij het verschuiven de goten altijd kaarsrecht liggen. De 6 dwarsliggers die nodig zijn om het gewas te ondersteunen zijn hangend aan de tralie uitgevoerd en aan de onderzijde gefixeerd op de ondersteuning. Hieraan worden netten gehangen die het gewas ondersteunen. Door het hangende gedeelte te verplaatsen en de gehele goot te verschuiven kan Wim met 6 man in een paar uur zijn kas van 0,5 ha ombouwen.

Wim Meyers: “Bijkomend voordeel is dat ik niet alleen de teeltgoot makkelijk kan verplaatsen maar dat het systeem zo is opgebouwd dat zowel de teeltgoot, de dubbele verwarmingsbuis, de druppelslang en de CO2-darm, gewoon in één keer mee opgeschoven worden.”