• slide 1
  • Slide 2

Futagrow winnaar Categorie Productie

Futagrow is verkozen als winnaar in de categorie Productie. "Futagrow is een slim cradle-to-cradle teeltsysteem voor glasgroente productie die verhoogde productie per m2 met minder inbreng combineert. Het verandert de gewassen meerdere malen per jaar, zorgen voor gezonde jonge planten en een verhoogde productie van meer dan 20%, waarbij de carbon footprint up wordt verlaagd tot 25%. Een marktgericht concept met een zeer veelbelovende toekomst ", naar het oordeel van de jury.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van het systeem is een opeenvolging van korte teelten waarbij zich continue twee gewasstadia in de kas bevinden. Het systeem is gebaseerd op 5,6 korte tomatenteelten per jaar, waarbij telkens negen trossen per gewas worden geproduceerd (50 trossen per jaar). Tussen de gootrijen met het bestaande gewas groeit het jonge gewas, waardoor de producties elkaar 365 dagen per jaar opvolgen.

De teelt vindt plaats op een zuurstofrijke film van water, waar geen steenwol meer aan te pas komt. De watersamenstelling kan op ieder moment van de dag en van de teelt worden aangepast.

Doordat alle gebruikte materialen in de teelt biologisch afbreekbaar zijn, is deze manier van telen zeer duurzaam en sluit het aan bij het ‘Cradle to Cradle’ principe. Verder is de carbon footprint per kilo product 20% lager. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd doordat de lichtbenutting in de kas jaarrond 95% is en er geen sprake meer is van een niet-productieve periode.

Futagrow is een langlopend project waarin het nieuwe teeltsysteem wordt onderzocht. De partners van dit project zijn naast Metazet/FormFlex, Triomaas, Priva, Prominent, Demokwekerij Westland, Combinations, Inno-Agro, RijkZwaan, Groen Agro Control, Jiffy, Hortilux en Van Iperen.