• slide 1
  • Slide 2

Revolutionair ActivAir systeem genomineerd voor GreenTech Innovation Award

Een consortium van vier bedrijven is één van de kanshebbers op de GreenTech Innovation Award. VB Group, Havecon, Formflex en Priva hebben gezamenlijk het ActivAir systeem ontwikkeld, dat de ventilatie in kassen optimaliseert. Het revolutionaire concept is bedoeld voor toepassing in kassen die niet op de conventionele wijze worden geventileerd. De ontwikkeling van het ActivAir systeem betekent een grote stap vooruit voor Het Nieuwe Telen. Het eerste proefproject is een succes: Looije Tomaten teelt er negen hectare Honingtomaten mee op het hypermoderne bedrijf in Burgerveen.

Het ActivAir systeem rekent af met een groot probleem bij Het Nieuwe Telen. In de wintermaanden leidt het mengen van droge buitenlucht met vochtige recirculatielucht tot ongewenste effecten. Doordat de temperatuur van de lucht na het mengen onder het dauwpunt daalt, ontstaat er condensatie ter hoogte van de inlaatplekken voor de lucht of bij de luchtslurven. Gewassen die er gevoelig voor zijn, lopen het risico op schimmelaantasting.Jos Looije, eigenaar van Looije Tomaten, koos voor de laatste uitbreiding van zijn kas in Burgerveen voor het concept van Het Nieuwe Telen. Hij zocht een oplossing om condensatie tegen te gaan. Die is gevonden in het ActivAir concept. Vier gerenommeerde tuinbouwbedrijven hebben ervoor de handen ineen geslagen: VB Group, Havecon, Formflex en Priva. Het antwoord van het gelegenheids-consortium bleek het verwarmen van de aangezogen buitenlucht te zijn. Daarvoor heeft de kasgevel grote veranderingen ondergaan. Die is voorzien van verwarmingselementen. In een mengkamer wordt de hoeveelheid buitenlucht afgestemd op de kaslucht. Via slurven komt de menglucht in de kas, met gebruikmaking van 326 krachtige ventilatoren. Ook het bijmengen met CO2 is een optie.

Kas op overdruk

Het ActivAir systeem heeft als extra voordeel dat de kas op overdruk kan worden gehouden. In combinatie met insectennetten vermindert de overdruk (10 Pascal) de kans op insecten in de kas. Dit moet leiden tot een forse besparing op de inzet van biologische bestrijders in het gewas. Ook biedt het concept door het monitoren van de inlaat de mogelijkheid circa 10% energie te besparen. Daarnaast blijft het CO2-gehalte in de kas op peil, doordat de luchtramen minder vaak open hoeven. De nieuwe kas van Looije Tomaten is daarom voorzien van veel minder luchtramen dan gebruikelijk is: nog geen 20% van het gebruikelijke aantal.

Nauwe samenwerking

Het ActivAir systeem laat zich uitgebreid regelen. Voor de ontwikkeling is er door de vier bedrijven nauw samengewerkt. VB Group was bij het project verantwoordelijk voor het klimaat en de luchtbehandeling, Havecon voor de bouw van de kas en de integratie van de systemen, Formflex voor de integratie van teeltgoten en ophangmaterialen en Priva voor de sturing- en regelsoftware. Uniek is dat het definitieve concept pas tijdens de bouw vorm heeft gekregen. Door de grote voordelen in de praktijk verwachten de vier initiatiefnemers dat Het Nieuwe Telen een verdere impuls krijgt. Ook de GreenTech, de nieuwe tuinbouwvakbeurs met de focus op techniek, deelt die visie. De organisatie nomineerde het ActivAir systeem voor de GreenTech Innovation Award. De eerste GreenTech wordt gehouden op 10, 11 en 12 juni in Amsterdam. Op dinsdag 10 juni a.s. wordt bekend gemaakt of het ActivAir systeem de Innovation Award heeft gewonnen. Kijk voor meer informatie op: www.activair.nl.