• slide 1
  • Slide 2

M-LS System

Het M-LS System, voluit het Metazet Labour Saving System, is een nieuw revolutionair oogstsysteem voor tomaten en komkommers. Het systeem is door Metazet/FormFlex en Viscon gezamenlijk met een aantal kwekers ontwikkeld.

Doordat bij het M-LS System het geoogste product op werkhoogte weggelegd wordt, kan er zeer ergonomisch en plezierig gewerkt worden. Bijkomende voordelen zijn dat het fust gelijkmatiger gevuld wordt en dat er minder productbeschadiging ontstaat.

De lege fusthouder van het M-LS System bewerkstelligt eenvoudig en snel pakken van nieuw oogstfust. Hierdoor kan er een arbeidsbesparing van 15-25% behaald worden.

Het M-LS System is een volledig mechanisch systeem, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van batterijen of andere energiebronnen.

Het M-LS System wordt na maanden van intensief testen officieel geïntroduceerd op de Fruit Logistica in Berlijn, van 6-8 februari. U vind het systeem in zowel de stand van Metazet/FormFlex (Hal 5.1, stand B-21) als de stand van Viscon (Hal 6.1, stand B-12).